Email
 

Aquaponics system / Organic garden / Aquaponic Fish Tank Growbed

Garden-Tools in Pretoria-Tshwane

Posted Jan 07, 2021  
5764 Visits
R2,950
Province: Gauteng
City: Pretoria-Tshwane
Address: 508 Transnet Ave, 16 TransPark, Pretoria 0084
Tools: Garden-Tools
Optional: Other
NEWLY MANUFACTURED: Aquaponics Systems / Self Sustaining Organic Garden

Grow your own 100% ORGANIC FOOD & FRESH FISH – Cheap & Fast!!

The System is complete with 800 litre fish tank, 200 litre grow bed, Water Pump, Oxygen pump, Auto Timer, All piping & fittings.

System comes with a 1 Year Warranty!

The water tank & grow bed /s are made from recycled FOOD GRADE Flowbin / IBC / 1000 Litre Plastic Water Tanks in Galvanised Steel Cage.

System takes up little space – only 1m x 1.2m. Can be placed in garden / on pavement / patio.

Extremely little time required – System is hassle free and low maintenance!

Uses 90% less water & produce grows 5 times faster than conventional gardening and there is now weeding and soil preparation involved.

READY TO WORK – Just set up, add grow medium / gravel, water, plants & fish and you are ready to enjoy your own organic veggies & fresh fish any time from your OWN Back Yard!!

Optional extras available: Swirl Filters, Extra grow beds, extra IBC fish tanks / sump tanks, pumps, timers, piping, fittings, Auto Siphons, etc.


Systems available immediately – no waiting period!


Aquaponic is an Organic growing method combining:
1. Hydroponics (growing plants without soil) and
2. Aquaculture / Aqua farming (Produce fish in a controlled environment)

Water from your fish tank (rich in minerals and trace elements – caused by the fish doing their “business”) is transferred to your veggie / plant grow bed /s. Here your plants feeds of all the valuable minerals needed to grow at an exceptional rate, at the same time cleaning & enriching the water with oxygen that flows back into your fish tank – Creating a complete sustainable Eco system where your plants & fish live happy & grow fast!


Contact us 076 325 1603 / 012 770 4360/1
Adress :508 Transnet Ave, 16 TransPark, Pretoria 0084

------------------------------


NUUT VERVAARDIG: Aquaponics Sisteme / Self Onderhoudbare Organiese Tuine

Groei jou eie 100% ORGANIESE KOS & VARS VIS – Goedkoop & Vinnig!!

Die Sisteem is Kompleet met 800 liter vis tenk, 200 liter groei bedding, Water Pomp, Suurstof Pomp, Timer, Alle pypwerk & bybehore.

Sisteem kom met `n 1 Jaar Waarborg!

Die water tanks & groei bedding /s is gemaak van herwinde KOSGRADEERDE Flowbin / IBC / 1000 Litre Plastiese Water Tenk in Galvenized Staal Raamwerk.

Die Sisteem neem min spasie op - slegs 1m x 1.2m. Kan in tuine / op stoep / plavysel gesit word.

Baie min tyd benodig – Sisteem is moeite vry en lae onderhoud!

Gebruik 90% minder water & plante groei 5 keer vinniger as konvensionele tuinmaak en daar is geen onkruikd verwyder & grond voorbereiding nodig nie.

REG OM TE WERK – Stel op, voeg groei medium / gruis klip, water, plante & vis by, dan is jy reg om jou eie organise groente & vars vis te geniet enige tyd van jou eie Agterplaas!!

Optionele ekstras beskikbaar: Krul filtreerders, ekstra groei beddings, ekstra vis tenke / sump tenks, Pompe, Timers, pypwerk, toebehore, Auto Sipons, ens.

Sisteme onmiddelik beskikbaar en in voorraad – geen wag periode nie!


Aquaponic is `n Organiese groei metode met `n kombinasie van:
1. Hydroponics (plante groei sonder grond) en
2. Aqua kultuur / Aqua boerdery (Produseer vis in `n beheerde omgewing)

Water word van jou vis tenk (ryk in menerale en spoorelemente – veroorsaak deur die vis wat hul “besigheid” doen) verplaas na jou groente / plant groei bedding /s. Hier voed jou plante van al die kosbare minerale nodig om teen `n ongelooflike tempo te groei, terselfde tyd die water skoon te maak en vol suurstof te sit wat terug vloei na jou vis tank – Sodoende omskep dit `n kompleet selfonderhoudbare Eko-Sisteem waar jou plante & vis gelukkig lewe en VINNIG groei!

Kontak ons 076 325 1603 / 012 770 4360/1
Adres :508 Transnet Ave, 16 TransPark, Pretoria 0084

Dirk


Claim listing
Related Ads
Sponsored Links
Go to top
Stay informed! Visit SA Department of Health's website for COVID-19 updates: www.sacoronavirus.co.za
Remove